מה חדש בישראל - 2021

מה חדש בישראל - 2021

מתמטיקה לפי יחידת הדוברות של משרד החקלאות

8 ספטמבר, 2021

היחידה להסברה ודוברות של משרד החקלאות, מפרסמת לקראת ראש השנה, את נתוני הצריכה של מאכלים פופולארים. הנתונים מתייחסים לשנת 2020. על פי הדוברות "הצריכה המקומית של עוף היא הגבוהה בעולם ועומדת על כ-64.4 ק"ג לנפש*. בעוד הצריכה במדינות ה-OECD נאמדת בכ-31.7 ק"ג לנפש בשנה, בארה"ב המדורגת במקום השני כ-51 ק"ג לנפש בשנה. הממוצע העולמי נאמד בכ-14.9 ק"ג לנפש בלבד". כך על פי דוברות משרד החקלאות.
נבדוק את הנתונים.
על פי אתר מועצת הלול, בשנת 2020, שיווק בשר הפטם עמד על 550,806 טון.
שיווק בשר תרנגולי הודו עמד על 77,502 טון.
יחד מדובר ב- 628,308 טון בשר עוף.
לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ב-31 בדצמבר 2020 אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-9.291 מיליון תושבים.
לפי אתר ה-OECD, אליו מתייחס משרד החקלאות, הנתונים לגבי בשר עוף מתייחסים לבשר עוף מוכן לבישול - Ready To Cook.
מקדם המכפלה, על פי ה-OECD לבשר עוף הוא 0.88 (כלומר בשר העוף מוכן לבישול מחושב כ- 88% ממשקל העוף השחוט, למרות שהנתון המקצועי הוא פחות מ-80%). על בסיס זה, הרי שבשר העוף (פטם + הודו) המיוצר בישראל מוכן למאכל הוא: 553,000 טון לערך.
לפי החישוב של משרד החקלאות הנתון הוא קרוב ל-600,000 טון.
חישוב מדוייק יותר הוא צריכה של כ- 52.12 ק"ג/נפש/שנה בשר פטם ויחד עם בשר ההודו מדובר בצריכה של 59.5 ק"ג/נפש/שנה. עדיין גבוה, אבל הפעם מדוייק.


*זה הנתון המפורסם בדו"ח ה-OECD על פי דיווח משרד החקלאות הישראלי.