מה חדש בישראל - 2021

מה חדש בישראל - 2021

הרפורמה של פורר/ליברמן בחקלאות

21 יולי, 2021

"שומרים על החקלאות הישראלית, מפחיתים את יוקר המחיה", זו הכותרת המלווה את תכניתו של שר החקלאות עודד פורר ושר האוצר ליברמן במטרה להוזיל את יוקר המחייה. התכנית עוסקת בתחומי חקלאות שונים כאשר בענף ההטלה המטרה היא לעבור לתמיכה ישירה, עד 40 אלף שקל בשנה לכל בעל מכסה, עם עדיפות לחקלאים בגליל במטרה לחזק את הפריפריה.
בנוסף, יינתנו מענקי חדשנות והשקעות למגדלים על מעבר ללולים מודרניים.
בענף הביצים יינתן פטור מיידי ממכס על הייבוא. סך התמיכה במגדלי הביצים יעמוד על כ-1.1 מיליארד שקל עד לסוף חוק הגליל, שמעניק עדיפות לפריפריה בגליל. תינתן תמיכה ישירה של שמונה אג' לביצה עד 500 אלף ביצים לכלל בעלי המכסות עד סוף שנת 2027. בגליל התמיכה תינתן לבעלי מכסות עד ל-750 אלף ביצים. כמו כן, תינתן תמיכה נוספת של 6.3 אג' לביצה בגליל בהתאם לחוק הגליל. התמיכות יחוייבו במס הכנסה (בהתאם למס השולי) ולא תינתן תמיכה לאוכלוסיות "עשירות".