מה חדש בישראל - 2021

מה חדש בישראל - 2021

לול קהילתי-שיתופי

4 אפריל, 2021

ירוק 2000, תשומות וידע לחקלאות בע"מ, המפעילה חווה חקלאית בשם אורגני גרין בעמק חפר, פנתה בעתירה לבית המשפט העליון בבקשה למתן צו על תנאי שיורה למועצה לענף הלול לבוא ולהשיב מדוע היא מונעת מהם הקמת לול קהילתי שיתופי.
החווה המנוהלת ע"י מר רפי דיין, קיימה בשנת 2018, מאבק משפטי מול המועצה לענף הלול, בגין 500 מטילות לביצי מאכל שהוחזקו ללא מכסה.
על פי חוק המועצה לענף הלול, ניתן לגדל עד 10 מטילות לביצי מאכל, כאשר הביצים מיועדות לצריכה עצמית, זאת ללא מכסה. התארגנות קהילתית בתחום החקלאי מוכרת וקיימת בתחום גידולי שדה (ירקות/פרחים), קוראים להן גינות קהילתיות. הגל האקולוגי, הביא לפריחתן של חלקות עירוניות, המאפשרות לתושבים נטולי גינה, לגדל גידולים שונים (תבלינים/ירקות ועוד). מיזמים כאלה קיימים ברחבי הארץ והם חשובים לקשר החברתי והסביבתי. הפתרון המוצע ע"י מר רפי דיין, הוא יצירתי, נבון ונכון מול האלטרנטיבה המתפתחת של תרנגולות בחצרות בתים בגידול ללא ליווי וטרינרי ולא פעם גם כמטרד לשכנים.
ראוי שמועצת הלול, כגוף המאגד את הפעילות היצרנית בענף הלול, תאמץ מיזמים קהילתיים לחיבור טוב יותר בין הקהילה לסביבה אקולוגית וחקלאות ישראלית.