מה חדש בישראל - 2021

מה חדש בישראל - 2021

יוזמה לחיסון עופות החצר

17 פברואר, 2021

השירותים הווטרינרים יוצאים בימים אלה ביוזמה ברוכה לעידוד חיסון עופות החצר באמצעות צוותים מקצועיים ומיומנים.
בהודעת דוא"ל שהופצה בימים אלה, השו"ט מקימים מאגר מחסנים מורשים לטובת הנושא.
השו"ט מפרטים את תקנות הרופאים הווטרינרים (כשירויות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר — חיסון עופות), תשנ"ד-1994 על פיהן רק בעל העופות (אחרי שקיבל הנחיות מקצועיות), רופא וטרינר או אדם בעל הסמכה מורשים לעסוק בחיסון עופות.
היוזמה אכן ראויה ונדרשת, רק שקיים אי-דיוק משפטי. על פי סעיף 5 לתקנות: לא יבצע מחסן עופות חיסון עופות אלא בפיקוחו האישי ובנוכחותו של רופא וטרינר. 
חוק הוא חוק ואם נדרש לתקן, מתקנים. אבל חוק לא נועד לכך שיקיימו רק את הסעיפים הנוחים.