מה חדש בישראל - 2021

מה חדש בישראל - 2021

שחיתות בשרות המזון הארצי

16 פברואר, 2021

שישה עובדים בכירים בשרות המזון הארצי, הורשעו בעבירות שוחד והפרת אמונים. בין העובדים, מנהלת מחלקת הייבוא, מהנדסי מזון ומזכירתה של מנהלת מחלקת היבוא. שירות המזון הארצי הוא הגוף המופקד על הפקוח על המזון בארץ על כל היבטיו. אחריות זו מתחילה מהקטיף, השחיטה, קבלת החלב במחלבה, ביצים לאחר מיון, דגים לאחר הדייג ועל המזון מיובא. ובמשפט אחד, שירות המזון הוא הגוף המופקד על פיקוח המזון המיוצר בישראל והמיובא אליה.
פסק הדין המתפרסם בימים אלה, חושף מתן שוחד של עשרות אלפי שקלים, העדפת יבואנים על פני אחרים, שילוב בני משפחה בעסקים של יבואנים ואפילו מערכת יחסים אינטימית, זאת ועוד. ללא ספק 'תרבות ארגונית' מפוארת במוסד מרכזי וחשוב במשרד הבריאות. 
על הנאשמים הושתו עונשים עד 18 חודשי מאסר בפועל בצרוף קנסות כספיים.
במדינה מתוקנת, צמרת משרד הבריאות היתה נדרשת למתן הסבר מפורט כיצד היקף שחיתות בסדר גודל כזה ולאורך תקופה כה ארוכה, מתרחש באחד מאגפיה המרכזיים.
קשה לקבל שפעילות כמו זו המתוארת בפסק הדין המפורט, תתקיים בלי שהסביבה הניהולית במשרד מודעת אליו ואם לא גם זו בעיה.
ידע כל אזרח, שאלה האנשים שהמדינה הפקידה בידם את האחריות על בריאות הציבור.