מה חדש בעולם - 2021

מה חדש בעולם - 2021

בריטניה פועלת לשיפור תנאי הרווחה של בע"ח

8 ספטמבר, 2021

פרישתה של בריטניה מהאיחוד האירופאי, מובילה בין היתר לשינוי מדיניות בנושאים בתחום רווחת בעלי החיים, תחום שהרשויות בבריטניה מחשיבות כנושא מרכזי. משרד החקלאות הבריטי DEFRA, פרסם לאחרונה הצעות לכללים חדשים העוסקים ברווחת בעלי חיים בכלל ועופות בפרט - נושאים אשר עשויים להשפיע באופן מהותי על הענף.
הובלת פטמים:
-איסור תנועת עופות כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה מ -5 מעלות צלזיוס או מעל 25 מעלות צלזיוס. הכללים יגבילו את זמן הנסיעה המכסימלי ל-4 שעות (לא כולל זמן טעינה ופריקה). משמעות הצעה זו היא מעבר התעשייה לרכבים מבוקרי טמפרטורה. מהלך שידרוש השקעה כספית עצומה ועלול לקחת שנים ליישום.
אפרוחים: זמן נסיעה מקסימלי של 24 שעות לאפרוחים בני יום. כאשר ניתן יהיה להבטיח תנאים טובים במהלך ההובלה ובתוספת קריטריונים, תתאפשר הובלה ליצוא של אפרוחים לפרקי זמן העולים על 24 שעות.
טרם פורסם לוח זמנים ליישום. אנשי תעשיה מובילים בבריטניה הביעו דאגה מהמתווה החדש.