מה חדש בעולם - 2021

מה חדש בעולם - 2021

אוסטרליה: תוכנית לאפשר כלובי סוללה עד 2036

9 יולי, 2021

במסגרת תכנית לשיפור תנאי האיכלוס של מטילות לביצי מאכל באוסטרליה, נקבע שממשק הגידול בכלובי הסוללה יפסק בין השנים 2032 ל -2036.
ההצעה גובשה ע"י פאנל עצמאי לאחר התייעצויות עם גורמים שונים בממשל, תעשייה, חקלאות, ארגוני רווחת בעלי חיים והציבור.
אוסטרליה מייצרת כ -17 מיליון ביצים ביום. מתוך כ 75% שנמכרים ברשתות הקמעונאיות 39% מקורם בממשק כלובים, מטילות חופש 50%, אסם 10% וביצים מיוחדות אחרות 1%.
התקנים המוצעים צפויים להעניק תקופת מעבר מכלובי הסוללה לממשק אחר (כולל כלובים מאובזרים) של בין 10 ל-15 שנה. עם זאת, ארגונים הפועלים לרווחת בעלי החיים טוענים שתקופת הזמן המוצעת היא ארוכה מידי והמעבר צריך להעשות בזמן קצר יותר.