מה חדש בישראל - 2020

מה חדש בישראל - 2020

נהל כפרות: זמנים חדשים זמירות ישנות

8 ספטמבר, 2020

כמידי שנה השירותים הווטרינרים מפרסמים תזכורת ל"נהל כפרות".
מה החוק אומר? תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תש"ך-1960
"לא ישחוט אדם ולא ירשה לשחוט עוף, לא ימרוט ולא ירשה למרוט נוצות מעוף שחוט וכן לא יעסוק בפעולות לואי מחוץ לבית שחיטה; הוראה זו לא תחול על שחיטת עופות לצורך עצמי". ברור ששחיטת העופות בכפרות היא שחיטה המונית של עשרות עופות, שמתבצעת ע"י שוחט ואינה שחיטה לצורך עצמי, כי אם היתה כזו, לא היה נדרש נהל מיוחד. ואנו שואלים כיצד ניתן לכתוב נהל, שאינו עומד בכפיפה אחת לתקנות?
נהל שראוי כי לא היה נכתב כלל וברגע שנכתב, ראוי שמישהו בשירותים הווטרינרים יקיים חשיבה מחודשת.
הנהל והבעייתיות שבו צויינו באתר בשנים עברו (ראה 2017, 2016), אנחנו נמשיך להתריע על חריגות מקצועיות וריח פוליטי חזק שנודף מעמדת השו"ט.
מבייש!