מה חדש בישראל - 2020

מה חדש בישראל - 2020

תנובה מעוניינת לצאת מהפעילות בענף העופות

6 ספטמבר, 2020

חברת תנובה המחזיקה 50% בקבוצת א-ת, החליטה לצאת מפעילות בענף העופות. הערכת חלקה של תנובה בחברה הוא כ-200-300 מיליון ש"ח.
שלום שמחון, שר החקלאות לשעבר, מונה ע"י תנובה לפעול למכירת חלקה בשותפות. הכיוון המתגבש הוא מכירת חלקה של תנובה לשותפתה בקבוצת א-ת, "גרנות", התאגיד הכלכלי הגדול ביותר מבין תאגידי הקיבוצים ובעל המניות הגדול ביותר בתנובה.
גרנות מחזיקה ב-50% ממניות א-ת באמצעות אמבר.