מה חדש בישראל - 2020

מה חדש בישראל - 2020

אנימלס במחאה על ממשק כלובים בשלוחת הפטם

22 יוני, 2020

ארגון אנימלס (לשעבר אנונימוס), הפועל למען זכויות בעלי חיים, יצא במחאה נגד משרד החקלאות שהתיר ממשק כלובים בשלוחת הפטם.
במהלך חודש אפריל, פרסמנו מכתב של השירותים הווטרינרים, אשר אוסר איכלוס פטמים בכלובים. האיסור הוא לגבי משקים עתידיים, אך לא לגבי משקים קיימים.
הקמת לולי פטם בכלובים, נעשתה בישראל רק בשנים האחרונות ומדובר בהשקעה כספית גדולה.
מי בשירותים הווטרינרים התיר שיטת גידול זו וכיצד התקבלה ההחלטה לאשר ממשק כלובים לפטמים, בניגוד לכל תפיסה קיימת היום בתחום רווחת בעלי החיים?
ארגון אנימלס פועל היום להחתמת עצומה שתוגש לשר החקלאות, אלון שוסטר ותאסור ממשק כלובים לשלוחת הפטם.
במהלך חודש ספטמבר 2019, פנתה עמותת אנימלס במכתב מפורט ומנומק למנהל השירותים הווטרינרים, בנושא גידול פטמים בכלובים (מצורף מטה). לא ברור כיצד בהתקיים הבסיס המשפטי המפורט, היה מישהו בשירותים הווטרינרים שחתם על האישורים הנדרשים להקמת משק פטם בכלובים.