מה חדש בעולם - 2020

מה חדש בעולם - 2020

COVID-19 ומחיר הביצים בארה"ב

15 ספטמבר, 2020

מחקר המתפרסם ע"י חוקרים מאוניברסיטת מישיגן ופרדו, מבצע ניתוח כלכלי על השפעות מחלת הקורונה, על שוק ביצי המאכל בארה"ב.
המעבר מאכילה מחוץ לבית לאכילה בבית, השפיע באופן בולט על מאפייני צריכת המזון בארה"ב. התפרצות מחלת הקורונה, גרמה לעליה במחיר הקימעונאי לביצי מאכל, ומחיר הביצים בשער המשק בכ- 141% ו- 182% בהתאמה. לעומת זאת, מחיר הביצים לתעשייה צנח ב- 67%.
בעקבות מגמה זו, הרשויות בארה"ב התירו הפניית ביצים שהיו מיועדות לתעשייה לשוק הקימעונאי. שינוי רגולטורי זה, יצר במהרה איזון וייצוב מחירים לתקופה טרם הקורונה. בנוסף, מחיר ביצי ה"פרמיום" (כגון: אורגני, חופש) צנחו ולא התאוששו במלואן, אות לכך, שהנכונות לשלם יותר בעבור נושאי קיימות ורווחת בעלי חיים נמצאים בעדיפות נמוכה כאשר הצרכן מבקש לענות על צרכים בסיסיים במהלך מגיפה.