מה חדש בעולם - 2020

מה חדש בעולם - 2020

פסים לבנים בחזה העוף בבריטניה

2 ספטמבר, 2020

מחלת השרירים, המקנה מופע של פסים לבנים על חזה העוף, מופיעה בהיקף נרחב בבשר העוף הנמכר בבריטניה. מחקר מצא ש- 85% מחזה העוף שנמכר ברשתות בבריטניה נגוע במופע זה. מדובר בלקות שאינה רק ויזואלית אלא פוגעת בערכים התזונתיים ומאפייני הבשר הנמכר לצרכן.
הארגון The Humane League UK, הפועל למען בעלי החיים בבריטניה מצא שבהשוואה לשיעור נגיעות גבוה המופיע בעופות הגדלים בתנאים מסחריים קונבנציונאלים, הרי ששיעור הנגיעות בממשק גידול המקנה תנאי רווחה טובים יותר כמו חופש או אורגני הוא נמוך בהרבה (11%).
בישראל לא התבצע סקר דומה והמודעות לנושא כמעט ואינה קיימת בתעשיית עיבוד העופות. הערכה גסה המבוססת על התרשמות מביקור ברשתות המזון היא שמופע הפסים הלבנים בחזה העוף בישראל הוא בהיקף גבוה ודומה לנתונים המתפרסמים בבריטניה.
הפסים הלבנים המופיעים לאורך סיבי השריר מבטאים רקמה שומנית ורקמת חיבור שמחליפה סיבי שריר שנפגעו. 

 

קישורים
קישור המחקר