מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

אושר יבוא ביצי מאכל לחגי תישרי

15 אוגוסט, 2019

גלעד אלירז, מנהל תחום בכיר סחר חוץ במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הוציא היום מכתב בו הוא מאשר יבוא של 25 מיליון ביצי מאכל לתקופת חגי תשרי.
"לאור פגישות שקיים שר החקלאות עם משווקי הביצים לצורך בחינת הצורך ביבוא ביצים לחגי תשרי התש"פ, ולאחר שנלקחו בחשבון התייחסויות משווקי הביצים שהוצגו בפגישות אלו, יאפשר משרד החקלאות ופיתוח הכפר למשווקי הביצים לייבא ביצים לתקופת חגי תשרי לטובת השלמת הביקוש המקומי בהיקף כולל של 25 מיליון ביצים.
המכסות יחולקו בשיטה של 3:1, הווי אומר, כנגד כל מכולה במכס מלא יקבל כל משווק ביצים מורשה 3 מכולות בפטור ממכס ועד לחלקו היחסי מבין כלל משווקי הביצים (במקרה של כמות קטנה יותר יידרש המשווק להציג שטר מטען של מכולה שכבר הושטה – "Shipped On Board" ובהתאם לזכאותו יקבל מכסה פטורה בעבור שלושה רבעים מהכמות שהושטה).
לצורך חישוב הזכאות למכסה פטורה ממכס יילקחו בחשבון ביצים שיובאו במכס מלא החל מתאריך 01.09.2019 (א' אלול, התשע"ט). תוקף הרישיונות יהא עד לתאריך 15.10.2019 (ט"ז תשרי, התש"פ).
יודגש כי כחלק מתנאי הרישיון יתחייב משווק הביצים כי כל הביצים המיובאות על ידו במסגרת מכסות אלה (ובכללם היבוא במכס), ימוינו בתחנת המיון אשר בבעלותו".