מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

האם אנחנו לפני הסכמות בין השירותים הווטרינרים לנציגי מגדלי ההטלה?

13 יולי, 2019

מזכיר ארגון מגדלי העופות, מר מוטי אלקבץ יחד עם נציגי מגדלים נפגשו ב-9 ביולי עם ד"ר רם כץ, רופא ראשי לבריאות העופות וד"ר תמיר גושן מנהל השירותים הווטרינרים (בפועל). בעקבות מפגש זה, הודיע אלקבץ על הסכם הבנות שנחתם מול השרותים הווטרינרים, על פיו חובת רצפת בטון בלולי ההטלה תידחה. העקרונות המוסכמים יפורסמו באגרת שתישלח בימים הקרובים ע״י השו״ט, כך על פי דברי אלקבץ.
המציאות היא ככל הנראה מעט שונה. נציגי המגדלים העבירו לשו"ט מסמך עקרונות שעל פי עמדת השירותים הווטרינרים הוא עדיין חסר מספר השלמות כדי שאלה יאשרו את הדחייה ביישום הרצפות הקשיחות.
אחת המכשלות העיקריות, היא דרישת השירותים הווטרינרים להתחייבות ליישום התכנית גם אם היא לא תזכה למימון המדינה.