מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

סוף להסכם הרבייה

27 יוני, 2019

הסכם הרבייה אשר הגביל את כמות האפרוחים החודשית בא לסיומו, לאחר אי הסכמות בין גורמים שונים בענף.
יש להעריך, כי היקף הגידול של פטמים יעלה, אך צפויה בקרה עצמית של הגופים הגדולים אשר בשנה שעברה סבלו מהפסדים כבדים בעקבות היקפי יצור גדולים מיכולתו של השוק לקלוט.