מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

איסוף ביצים מלולי ההטלה אינו מתקיים כנדרש

1 מאי, 2019

ממכתב של מנכ"ל המועצה מר שמואל לויט למשווקי ביצי המאכל עולה, שביצים שאמורות להיאסף מהלולים בתדירות של 3 פעמים בשבוע נאספות בתדירות נמוכה בניגוד לכללים הקבועים.
כללים אלה הקבועים משום מה בכללי המועצה [כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), תשכ"ח-1968*] ואינם מופיעים כדרישה מקצועית בתקינה של משרד החקלאות חושפת התנהלות לקויה בטיפול בביצי המאכל.
המכתב הממוען למשווקי הביצים עוסק בחריגה העוסקת בבטיחות המזון.


*18א. על מגדל למסור לפחות 3 פעמים בשבוע לקבלן מורשה שאליו הוא צמוד בשיווק ביצי מאכל את ביצי המאכל שהוטלו בלולו, ועל קבלן מורשה לאסוף את ביצי המאכל מהמגדל במועדים האמורים.
אגב, לא פעם הערנו על הניסוח המשפטי הלוקה. ראוי היה הדרישה תנוסח כאיסוף שלא יעלה על כל יום עבודה שני.