מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

רצפות בטון בלולי הטלה - התכנית הופעלה

29 אפריל, 2019

סעיף רצפות הבטון באגרת של השירותים הווטרינרים ליישום הכללים החדשים בשלוחת ההטלה שלב ב' עומד להיות מיושם, כך עולה ממכתב המופץ היום מלישכתו של מנכ"ל משרד החקלאות, עו"ד שלמה בן-אליהו.
החל מתאריך 1/07/2019 לא יינתנו על ידי השירותים הווטרינריים אישורים לאכלוס להקות חדשות של מטילות בלולים שמשטחיהן לא עומדים בתנאים שפורטו באיגרת בסעיף ב':
1. רצפת הלול כולו יצוקה בטון, אספלט או חומר אחר בלתי חדיר למים הניתן לניקוי וחיטוי בקלות. רצפות הלול מוגבהות ב- 30 ס"מ לפחות מעל פני הסביבה. הרצפה בעלת שיפועים ופתחים המאפשרים ניקוז הנוזלים והתשטיפים למערכת מתאימה
2. שולי הלול החיצוניים, עד למרחק של מטר אחד לפחות מכל קיר חיצוני של הלול, עשויים מבטון או חומר אחר בלתי חדיר למים והניתנים לניקוי ולחיטוי בקלות
3. מכלי המזון מותקנים על גבי משטח מוצק, הניתן לניקוי ולחיטוי בנקל ומוצב לפחות 30 ס״מ מעל מפלס הקרקע.
מסכם המנכ"ל את המכתב "אם ייווצר מחסור בביצים עקב סירוב בעלי הלולים לשדרג את הלולים על פי ההנחיה, משרד החקלאות יפתח מכסות לייבוא ביצים מחו"ל".
מצורף מכתבו של הרופא הראשי לבריאות העופות המפרט את הצורך המקצועי והחיוניות לנקיטת הצעדים המפורטים באגרת.

ניתן להעריך, שהמתנגדים לדרישות אלה ינסו לעכב את התהליך הנדרש עד לכניסת השר החדש במשרד החקלאות. אחת האפשרויות שהועלתה ע"י המתנגדים היא פנייה לבג"ץ. בעבר נמנע בג"ץ להתערב בשיקולים המקצועיים של השירותים הווטרינרים, כאשר דובר ברצפות קשיחות בלולי הגידול של תרנגולי הודו.