מה חדש בישראל - 2019

מה חדש בישראל - 2019

רצפות בטון בלולי ההטלה

9 אפריל, 2019

מעבר לריצפות בטון בלולי ההטלה: המועד הנדרש על פי השו"ט הוא ה-1.7.19
בדיון שנעשה לאחרונה בקרן הביצים התייחס לנושא רצפות הבטון מזכיר ארגון מגדלי העופות, מר מוטי אלקבץ. לדבריו התאריך שנקוב באגרת השירותים הווטרינרים "אינו רלוונטי" ויש לתאם דיון עם ד"ר רם כץ, במהלכו תתקבל חוות דעת מקצועית בנוגע להשלכות מיישום דרישה זו. מולי לויט, מנכ"ל המועצה טען כי יש למצוא הצדקות מקצועיות לדרישות והמועצה חושבת שכרגע זה לא נכון מקצועית וגם לא נכון מבחינה עיניינית לטובת הענף כולו. 
נשאלת השאלה: במידה והדרישה הוצגה ע"י השירותים הווטרינרים, יש להניח שנעשתה מחשבה מקצועית. במידה וד"ר רם כץ יחזור בו מהדרישה ברגע האחרון (מה שכרגע כמעט ברור שיקרה), מה זה אומר על השיקול המקצועי?