מה חדש בישראל - 2019

מה חדש בישראל - 2019

אמבר: שינוי במדיניות זרזי הגדילה

31 מרץ, 2019

מחודש מאי הקרוב מכון התערובת אמבר, הגדול בישראל, יחדל משימוש בזרזי גדילה אנטיביוטיים במנת תרנגולות הפטם.
השימוש השוטף יעשה בזרזי גדילה צמחיים.
שימוש ב-BMD, יעשה אך ורק על פי מרשם רופא וטרינר.
BMD 10%, הינו התכשיר היחיד ששימש כזרז גדילה ונרשם כתרופה במשרד הבריאות.
התכשיר רשום בתרנגולות פיטום במינון 55 חל"מ למניעת דלקת מעיים נקרוטית, במינון 110-220 חל"מ לטיפול בדלקת מעיים נקרוטית. בתרנגולי הודו התכשיר רשום במינון 220 חל"מ כנגד מיקרואורגניזמים הרגישים לתכשיר.