מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

מונה רופא ראשי לבריאות העופות

30 מרץ, 2019

מאז פטירתו של ד"ר שמעון פרק, תפקיד הרופא הראשי לבריאות העופות אוייש ע"י ממלא מקום, או לתקופה קצרה ע"י ד"ר שגית נגר.
התפקיד שחייב לאורך שנים מומחיות במחלות עופות, כתנאי להגשת מועמדות, זכה לשינוי בדרישות התפקיד ובימים אלה נבחר לאחר מכרז פנימי, ד"ר רם כץ.
המערכת מאחלת לד"ר כץ הצלחה בתפקידו.