מה חדש בישראל - 2019

מה חדש בישראל - 2019

ארגון מגדלי העופות עתר לבג"ץ: לא להגדיל את מכסת יבוא הביצים

19 מרץ, 2019

ארגון מגדלי העופות בישראל עתר לבג"ץ נגד החלטת משרד החקלאות להגדיל את מכסת יבוא הביצים מחו"ל לישראל ברבעון השני של 2019. בינואר התקבלה הודעה אצל ארגון מגדלי העופות ממשרד החקלאות, שלפיה "המשרד ינפיק מכסות יבוא פטורים ממכס למשווקי הביצים בסך 75 מיליון ביצים לרבעון השני של 2019". עוד באותו יום נשלחה הודעה נוספת ממשרד החקלאות שבה נכתב כי "לאחר בחינת הצרכים החליט משרד החקלאות על הגדלת מכסות יבוא הביצים למשווקים גם לרבעון הראשון של 2019 מ-50 מיליון ביצים ל-75 מיליון". בעקבות ההודעה הוגשה העתירה לבג"ץ.
המכס על ביצים עומד בישראל על כ-170%.