מה חדש בישראל - 2019

מה חדש בישראל - 2019

זרזי גדילה בישראל - ישראבלוף?

5 מרץ, 2019

במהלך חודש מאי 2017, פרסמנו באתר הבהרות לחוק המספוא, וההתנהגות הצפויה בזרזי גדילה בישראל. בקיצור נאמר, שהשימוש בזרזי גדילה בישראל היה אמור להיפסק לכל היאוחר ב-1 בינואר 2018, אלא אם התכשירים רשומים כחוק במשרד הבריאות.
האם זרזי הגדילה נעלמו מהשוק בישראל? האם המגמה המקצועית הנדרשת מענף העופות בישראל להוצאת זרזי הגדילה משימוש שוטף וללא בקרה מתקיימת? 
התשובה היא פשוטה ומביכה. משרד הבריאות מתיר יבוא רחב היקף של זרזי גדילה בהיתר חריג (29ג) ללא רישום ובניגוד למגמה המקצועית הרווחת בעולם המערבי והיא הפסקת השימוש בזרזי גדילה אנטיביוטיים.
באירופה, ניו זילנד, אוסטרליה וארה"ב, לא אסרו את השימוש בתכשירים אלה למניעה, אך קבעו שפעילות זו מחוייבת להעשות תחת מרשם רופא, בפיקוח וטרינרי והתכשיר חייב להיות תכשיר רשום.
מדברים על 'בריאות אחת' בכנס פעם בשנה ומתנהלים בהפקרות מקצועית משך כל השנה.