מה חדש ישראל - 2019

מה חדש ישראל - 2019

שנה ללא מכסות ביצים?

1 ינואר, 2019

שנת 2019 החלה, ושר החקלאות אורי אריאל, לא חתם עדיין על התקנות המסדירות את מכסות הייצור של ביצי מאכל בישראל. לאחר שהתקנות אושרו בועדת הכלכלה של הכנסת, הן הועברו לחתימתו של השר, אשר ככל הנראה כרגע, אינו מתעתד לחתום עליהן. מהנסיון שלמדנו בעקבות "עתירת רפי דיין" לבג"ץ, ככל הנראה אין כאן מצב שמדיניות המכסות בשלוחת ההטלה התבטלה וכל אחד יכול להקים מחר משק מטילות. אבל, בלי מדיניות מכסות חתומה ע"י השר, אנו לא בטוחים שמגדל קיים אינו יכול היום להגדיל את היקף הייצור, אחרת לצורך מה קיימות תקנות?
במידה ושר החקלאות לא יחתום על התקנות, יש להעריך שעד לפחות חודש מהבחירות (9 באפריל 2019), אלה לא יחתמו ועד אז....