מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

אוקראינה הגדילה את ייצוא העופות ב -22%

11 דצמבר, 2018

אוקראינה הגדילה את יצוא העופות ב- 22.2%, ל- 303,890 טון, בתקופה שבין ינואר לנובמבר 2018.  עם זאת, במונחים כספיים היצוא עלה ב- 32.8% ל- 471.98 מיליון דולר. יבוא בשר עוף וחלקים ב-11 החודשים הראשונים של שנת 2018 גדל ב-13.8%, ל 121,670 טון, במונחים כספיים מדובר בעלייה של 10.7%, ל 48.42 מיליון דולר.