מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

יצור ביצי מאכל בממשק ללא כלובים בארה"ב

8 דצמבר, 2018

נתונים המתפרסמים לאחרונה בארה"ב, מצביעים על עליה חדה במגמת הצריכה של תושבי ארה"ב בכל הנוגע לביצים שמקורן במטילות 'ללא כלובים'.
בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2018, חלה עליה של 17.2% במכירות ביצים שמקורן במטילות 'ללא כלובים'.
נתח השוק של ביצים אלה מוערך ב-10%. בערכים כספיים נתח שוק זה עומד על 17%.
כ-57 מיליון מתוך 382 מיליון מטילות, הן מטילות המשוכנות בלולים ללא כלובים (15%).