מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

עליה חדה במכירות ביצי המאכל בבריטניה

10 נובמבר, 2018

שנה לאחר שה-FSA (הסוכנות לקביעת סטנדרטים למזון בבריטניה) הודיעה כי קבוצות סיכון בבריטניה, יכולות לצרוך ללא כל חשש בריאותי, ביצים אפילו שלא בושלו לחלוטין, מדווחת עליה חדה בצריכת הביצים בבריטניה.
ההודעה שהגדירה את ביצי המאכל כבטוחות לקבוצות הסיכון מתייחסת אך ורק לביצים תחת המותג Lion Eggs.
העליה נאמדת ב-4.9% שהם תוספת של 70 מיליון ביצים בהשוואה לנתוני שנה קודמת (מקבילה).
הנסיון הבריטי בתחום ביצי המאכל מוכיח שניתן להשיג יעדים של ביצי מאכל בטוחות לציבור והתמורה היא גם לחקלאי וגם לציבור הצרכנים.