מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

קליפורניה החליטה: מטילות ללא כלובים החל משנת 2022

8 נובמבר, 2018

משנת 2022, כל המטילות בקליפורניה וביצי המאכל שימכרו במדינה יהיו ממקור "חופש". חוק חדש שאושר לאחרונה קובע ששנת 2022 היא היעד למטילות ללא כלובים. משנת 2020 לתרנגולות הטלה בכלובים יוקצה שטח של 929 סמ"ר עד ביטול הכלובים בשנת 2022. ההערכה היא שמחיר ביצי המאכל יעלה בעקבות שינוי זה.
בישראל, טיוטת התקנות בדבר רווחת המטילות מעלה אבק ואיש בשירותים הווטרינרים, במשרד החקלאות או בארגון מגדלי עופות אינו חושב שנכון לקדם מהלכים ראויים בתחום רווחת מטילות ביצי המאכל בישראל.
כאשר בכל השלוחות האחרות קודמו נושאים בתחום רווחת בעלי החיים והבטיחות הביולוגית, ברור שההתעלמות מהנעשה בשלוחת ההטלה בישראל היא תוצאה של מעורבות פוליטית ועסקנות, שמונעת קידום תהליכים מקצועיים נדרשים לטובת בריאות הציבור והחברה בישראל.