מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

מקסיקו: שטיפת ביצי מאכל

2 נובמבר, 2018

מקסיקו התקינה תקנות המאפשרות שטיפה של ביצי מאכל
תקנות אלה נדרשו בכדי להתיר יבוא ביצי מאכל מארה"ב, שם ביצי המאכל עוברות שטיפה על פי חוק.
בישראל אין כל תקינה בנושא זה ולמעשה שטיפה של ביצי מאכל אינה עבירה על החוק. מקצועית השו"ט מורים לחקלאים לא לשטוף את ביצי המאכל בשל הסיכון לזיהום תוכן הביצה, אבל איש אינו טורח להתקין תקנות מתאימות שיבטיחו את בריאות הציבור.