מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

דו"ח חדש בוחן את ממשק גידול העופות האינטנסיבי באירופה

26 אוקטובר, 2018

דו"ח חדש של AgriBusiness Consulting (שהוזמן על ידי Eurogroup for Animals) קורא לחשיבה מחודשת על אופן ייצור העופות האינטנסיבי השולט במדינות האיחוד האירופי, מאיים על בריאות הציבור, מזהם את הסביבה, ועושה מעט כדי לכבד את רווחת בעלי החיים. חקלאות אינטנסיבית היא בדרך כלל מאופיינת בצפיפות גידול גבוהה, שיעורי גידול מהירים של העופות המובילים לגיל שחיטה צעיר ומבנים המאכלסים מספר עופות גבוה במתחמים סגורים. למרות קיומן של חוות גידול עם יותר מ -100,000 עופות המהוות פחות מ 1% מכלל משקי הגידול באיחוד האירופי, משקים אלה מיצרים 38% מכלל העופות. הצפיפות היום היא כ- 33 ק"ג/מ"ר ומעלה וגיל השחיטה הוא בין 35-45 יום. עם זאת, גידולים חלופיים כמו גידולי חופש ואורגני התפתחו במקביל.
הדאגה העיקרית מהתעצמות גידול העופות האינטנסיבי היא בתחום הסביבה והסיכונים לבריאות בעלי החיים ובני האדם. שימוש נרחב בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים והשפעותיו על הסביבה ובריאות הציבור, רווחת בעלי החיים וזיהום סביבה הם הנושאים המרכזיים המעסיקים את הפועלים בתחום הגידול המסחרי אינטנסיבי. הדו"ח מסיים בהמלצה לבחון שיטות גידול וייצור אלטרנטיביות שיתמודדו עם האתגרים השונים שפורטו.