מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

אוקלהומה, ארה"ב: מגבלות על הקמת חוות לולים גדולות

12 אוקטובר, 2018

מתחילת שבוע זה, חוות עופות גדולות לא יוכלו להיבנות עוד בתחומי אוקלהומה. ההקפאה הזמנית, הוכרזה על ידי מועצת החקלאות הממשלתית, ומזכירת החקלאות של אוקלהומה. הבסיס להחלטה הוא התנגדויות של ארגוני סביבה ותושבים החוששים מהשפעות מתחמי הגידול הגדולים בתחום המים ואיכות האוויר, אך גם נושאים כמו ערך הרכוש נטענים בין המתנגדים.
היקף הייצור של ענף העופות באוקלהומה עמד בשנה שעברה על למעלה מחצי מיליארד דולר.
הפסקת הבנייה היא כרגע זמנית, במטרה להגיע להסכמות בין בעלי העניין. למרות שמדובר בהחלטה זמנית, ברור שההחלטה מהווה ניצחון לארגוני הסביבה.
האירוע מבטא מגמות הולכות ומתרחבות של התנגדויות ציבוריות למפעלים וחוות חקלאיות בצמוד לאזורי מגורים וישובים בארה"ב.