מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

ארגנטינה: משבר בענף העופות

24 אוגוסט, 2018

ענף העופות בארגנטינה במשבר. המדדים העיקריים לבחינת ענף העופות בארגנטינה, מצביעים על משבר במחצית הראשונה של שנת 2018. היקף השחיטה ירד ב-4.7%, היצוא צנח ב- 16.5% והצריכה השנתית לנפש ירדה אף היא ל- 42.2 ק"ג.
עליה במחיר הגרעינים (תירס), האנרגיה והעבודה תרמו אף הם למשבר הנוכחי.
החודשים האחרונים מציגים באופן מודגש יותר את הירידה החדה ביצור ובייצוא.