מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

מחיר ביצי המאכל בפולין

31 יולי, 2018

בדיקה ברשתות השיווק בפולין סיפקה לנו מידע לגבי מחיר ביצי המאכל לצרכן בפולין.היצבנו בטבלה השוואתית את הנתונים מול המחיר לצרכן הישראלי וצרפנו כמובן תמונה כדי להוסיף אמינות לידיעה.

      גודל ביצה שנבחן: M        ישראל       פולין        
מחיר ל-10 ביצי מאכל 8.79 ש"ח       3 ש"ח       
מחיר ל-30 ביצי מאכל       26.38 ש"ח     10 ש"ח