מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

רווחת המטילות בדרום קוריאה

11 יולי, 2018

דרום קוריאה מצטרפת למדינות המקדמות תקינה למען רווחת מטילות ביצי המאכל והגדירה מדדים בשלוחת ההטלה. גודל הכלובים נקבע למינימום של 750 סמ"ר למטילה בדומה לנדרש היום במדינות האיחוד האירופאי.
התקנה תיכנס לתוקף ב-1 בספטמבר ולחקלאים ינתן פרק זמן של 7 שנים בכדי לבצע התאמות בלולים קיימים.
בנוסף להגדלת כלובי ההטלה, נוספה דרישה להצבת מצלמות בכניסה לחווה ובמבנים עצמם.