מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

אירופה: איסור שימוש בניאוניקוטינואידים

27 אפריל, 2018

אירופה החליטה לאסור שימוש בתכשירים המכילים ניאוניקוטינואידים, מלבד בחממות סגורות. ניאוניקוטינואידים היא קבוצה של חומרים כימיים המשמשים להדברה וידועים בפעילותם הקטלנית כנגד דבורים. רשימה של מספר חומרים פעילים השייכים לקבוצה זו:
Acetamiprid
Clothianidin
Dinotefuran
Imidacloprid
Nitenpyram
Thiacloprid
Thiamethoxam
הכוונה היא לצמצם את החשיפה של דבורים לחומרים אלה ולכן השימוש הוגבל למתחמים סגורים (חממות).
האיסור אמור להיכנס לפועל תוך 6 חודשים.השימוש בבעלי חיים קטנים, מבני גידול לבעלי חיים, רכבי הובלה של בעלי חיים ימשך.
בענף העופות, קיימים שימושים בתכשירים אלה במתחמים סגורים להדברת חיפושיות. שימושים במתחמים פתוחים נעשים בענף הלול בעיקר כנגד זבובים.
ניתן להעריך שהרגולטור בישראל, ילך בדרכי ההמלצות האירופאיות.