מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

חוק משחטות/בית מטבחיים חדש באנגליה

23 פברואר, 2018

הצעת חוק חדשה הוגשה היום באנגליה ע"י שר הסביבה Michael Gove, על פיה מצלמות טלוויזיה במעגל סגור יהיו חובה במשחטות ובבתי המטבחיים. המטרה: שמירה על רווחת בעלי החיים. המערכת תאפשר לרשויות גישה לצילומים של 90 הימים האחרונים כל זאת כדי לסייע בידם לפקח ולאכוף אחר קיום כללים להבטחת רווחת בעלי החיים.
החקיקה החדשה אמורה להיכנס לתוקף במאי 2018, לאחר שתאושר ע"י הפרלמנט. מרגע אישורה ינתן למשחטות ובתי המטבחיים פרק זמן של 6 חודשים כדי לעמוד בדרישות.
בישראל כבר משנת 2013 קיימות מצלמות במעגל סגור בכל בתי המטבחיים. בחלק ממשחטות העופות, קיימות מצלמות אך עדיין אין מדובר בחובת ביצוע. השו"ט פועלים לקשר את כל המצלמות לחדר בקרה מרכזי בשו"ט ואז לחייב אף את המשחטות בהתקנת מצלמות.