מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

קווים גנטיים ליעוד כפול: בשר וביצים

Poultry Science - Published: 17 January 2018 20 ינואר, 2018

השאלות האתיות והדרישות בתחום רווחת בעלי החיים, הובילו לפיתוח קווים גנטיים בעלי יעוד כפול: זכרים לבשר ונקבות ליצור ביצי מאכל. פרויקט מבחן נעשה בתחום זה בשוויץ ע"י אוניברסיטת ציריך-שוויץ, בשיתוף רשת מרכולים שוויצרית מאז ינואר 2014.
ביצים אורגניות שמקורן מגידול בעל יעוד כפול, עלו 24% יותר מביצים אורגניות רגילות שהן עצמן עולות 41% יותר מביצים רגילות. כרגע לפחות, נראה שקהל הלקוחות לקווים אלה יהיה 'עשירים בלבד'.
בחינת הנושא מתפרסמת בימים אלה בכתב העת המדעי Poultry Science.