מה חדש בעולם - 2018

מה חדש בעולם - 2018

רוסיה: מגמות בענף העופות

2 ינואר, 2018

גידול העופות ברוסיה צמח בשנת 2017 ב-7%, ל-4.9 מיליון טון, כך על פי נתוני משרד החקלאות הרוסי.
צמיחה גדולה נרשמה בענף תרנגולי ההודו והיא מוערכת ב23% בשנת 2017 - 270,000 טון.
הצריכה של בשר עוף לנפש עומדת על 33.5 ק"ג לשנה, עליה של 5.6% בהשוואה לשנת 2016. העליה בצריכה נובעת גם מירידת מחירים גדולה (כ-25% בהשוואה לדצמבר 2016), ירידה הנובעת בעיקר מעודפי ייצור. קיים חשש שאם מגמה זו תימשך הענף עלול להיקלע למשבר.