מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

חוזרים להסדר בענף הפטם?

5 יוני, 2016

בישיבה שהתקיימה היום במסגרת ארגון המגדלים (במשרדי המועצה לענף הלול), מנסים גורמים שונים להחזיר את ההסדר לענף. ההפסדים שנגרמים למגדלים/משחטות בחודשים האחרונים, הביאה אותם לשולחן הדיונים במטרה למצוא פתרון.
עלות יצור ק"ג עוף מוערכת ב 5.5-5.7 ש"ח, כאשר המחיר בשוק החי עומד היום על מתחת ל-4 ש"ח/ק"ג. בתקופת ההסדר המחיר בשוק החי עמד סביב ה- 7.5 ש"ח/ק"ג. פוטנציאל הייצור של בשר העוף בישראל הוא גבוה בהרבה מהצריכה, מה שמחייב ויסות הגידול כדי לא להגיע לעודפי יצור.
ההחלטה שנפלה לסיכום הדיון היא שהמגדלים מסמיכים את מזכירות הארגון להוביל להסדר מגדלים חדש כדי לווסת את כמויות העופות ולמנוע קריסת מגדלים. 

יצור בשר הפטם בישראל (טון בשר), השוואה של ינואר- אפריל של כל שנה, משנת 2011 לשנת 2016
BM