מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

מערכת המיחשוב של המועצה לענף הלול ובטחון המידע

16 יוני, 2016

נדלג על דו"ח מבקר המדינה שקבע שמערכת המיחשוב, שהוקמה ע"י המועצה לענף הלול עוברת על חוק הגנת הפרטיות ונשאל את השאלה: האם המערכת פועלת כראוי ואינה חושפת מידע באופן אסור? התשובה היא פשוטה. מערכת המיחשוב של מועצת הלול מעבירה מידע ממשקים לגורמים, שאינם קשורים ללהקות/משקים המופיעים בדו"ח. לכאורה מדובר בפגיעה בפרטיות. כבר מספר חודשים שאני מקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלי, תעודות של להקות שאני איני הרופא המטפל (במקום לקבל את התעודות הרלוונטיות  - מעניין למי נשלחות התעודות שאמורות להגיע אלי?). פניות חוזרות בנושא נעשו למערך המיחשוב והבעיה לא באה על פתרונה.
מאגרי מידע המתנהלים באופן לא ראוי, על ידי מערכות לא מורשות מהווים עבירה על חוק הגנת הפרטיות, כפי שהוא מפורט בפרק ב' של החוק, המסדיר את נושא מאגרי המידע.
כאשר את איש בשירותים הווטרינרים ובמועצת הלול, לא מעניין מה טוען כלפיהם משרד מבקר המדינה, זו בדיוק התוצאה!