מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

דיווח חיסונים לתוך המערכת הממוחשבת

1 מאי, 2016

ד"ר שמעון פרק, רופא ראשי לבריאות העוף, הפיץ בימים אלה מכתב למגדלים בו הוא מודיע על חובת רישום פרטי החיסונים במערכת הממוחשבת של מערך בריאות העוף.
חובת הרישום חלה אך ורק על חיסוני החובה (ניוקסל בשלוחות השונות. סלמונלה אנטריטידיס בשלוחת ההטלה וסלמונלה אינפנטיס ברביה).
ראוי לציין שדו"ח מבקר המדינה התייחס לנושא מערך מיחשוב זה בדו"ח האחרון (2015). וכך כותב המבקר בנושא ,השימוש של השירותים הווטרינריים בתשתיות המחשוב של מועצת הלול: מועצת הלול פיתחה ומימנה את מערכת המחשוב "בריאות העוף" לצורך ניהול כל מערך בריאות העוף, שלפי החוק מופקדים עליו השו"ט. הווטרינרים הממשלתיים נדרשים לעבוד לצורך פעילותם המקצועית גם על מערכת המידע הזאת. לדעת משרד מבקר המדינה, יש לבחון את שימוש השו"ט במערכות המידע של מועצת הלול לאכיפת הסמכויות המוקנות להם בחוק, ובהתאם לממצאי הבחינה יש לקבוע כללים שיבטיחו את עצמאות השו"ט. זאת ועוד, חוסר היכולת של השו"ט להדפיס הודעות לבעלי הלולים באופן עצמאי מבליט את טשטוש הגבולות ועירוב התפקידים בין מועצת הלול לשו"ט ואת הצורך להציב גבולות ברורים ולטפל בבעיית ניגוד העניינים המובנה ביניהם. בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, נקבע כי המחזיק במאגרי מידע של בעלים שונים יבטיח כי אפשרות הגישה לכל מאגר תהיה נתונה רק למי שהורשה במפורש לעשות זאת בהסכם בכתב בינו לבין בעליו של אותו מאגר. נמצא כי לא נחתם בין מועצת הלול לשו"ט הסכם המסדיר את גישתם של השו"ט למאגר המידע כנדרש בחוק הגנת הפרטיות.
אז אמנם תקנות מחלות בע"ח הן בהחלט חשובות, אך לא פחות מכך חוק הגנת הפרטיות.

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה דיווח חיסונים (425.7 Kb)