מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

לממשלת ישראל אין ביצים

22 אפריל, 2016

זו הכותרת שבחרה העיתונאית מירב ארלוזורוב מהעיתון דה-מרקר, כדי לתאר את התנהלות משרד האוצר והחקלאות בנסיונם להתמודד עם חוסר היעילות בענף ההטלה בישראל. התכנון בענף הביצים מייקר את מחירי הביצים, בעיקר בגלל חוסר יעילות משווע של ענף הלול בישראל. רבים מהלולים בישראל הם לולים קטנים ולא יעילים. הלול הממוצע בישראל קטן משמעותית מבמדינות אחרות בעולם. כתוצאה מכך מחירי הביצים בישראל גבוהים בהרבה מבמרבית המדינות המפותחות, אף שהם מפוקחים בידי המדינה ואיכותם ירודה. זהו מצב שבו כולם מפסידים - גם הצרכן, גם הכלכלה הלאומית ובאופן פרדוקסלי גם הלולנים, שהתמיכה שהם אמורים לקבל מתפרשת על כל שרשרת הייצור והאספקה.
חוק הגליל: המדינה משלמת כ–100 מיליון שקל בשנה לקומץ לולנים בכמה יישובים בצפון, ורק להם.
מה הפתרון המסתמן: התכנון ומכסות הביצים יישמרו לתקופה של 15 שנים. כמו כן, יוארך חוק הגליל שאמור היה לפוג ב-2017 לתקופה של עוד 15 שנים ויוענקו מענקים ללולנים בגובה של 60% לשדרוג הלולים. החקלאים יפחיתו ב-6 אגורות במחיר הביצה לצרכן באופן מדורג במהלך 7 שנים. כנגד הורדת המחיר של המגדלים, התחייבו משרד האוצר והחקלאות, להפחית משרשרת השיווק במרווח הקמעונאי שלהן על הביצים ויורידו ב- 6 אגורות במחיר ביצה במהלך 7 שנים.