מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

התמודדות מול הסגת הגבול במשקים חקלאיים

12 אפריל, 2016

חברת מילועוף, פנתה לבית המשפט בבקשה להרחיק ממשקיה פעיל זכויות בעלי חיים, אשר חודר ומתעד את הפעילות במשקי הגידול שלה.
מדובר במהלך המציב דרכי התמודדות חדשות מול ארגונים הפולשים לחוות חקלאיות, נכנסים למתחמים מגודרים שמטרתם לשמור על הבטיחות הביולוגית במקום, גורמים לנזקי רכוש ומסכנים אף את בריאות בעלי החיים במקום.