מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

צו סגירה למשחטת עוף עוז

31 מרץ, 2016

בעקבות תפיסה של שוהים בלתי חוקיים במשחטת עוף עוז שבשגב שלום, הוציאה המשטרה צו מנהלי הסוגר את המשחטה למשך 7 ימים (כארבעה ימי שחיטה). משחטת עוף עוז נחשבת למשחטה הגדולה והמתקדמת ביותר בישראל ושוחטת מידי יום כ- 100,000 עופות. לפני כשלושה שבועות, עלתה באש משחטה באור יהודה, שפעילותה עמדה על שחיטה של כ-50,000 עופות ביום. גריעה של כ-150,000 עופות ביום מהפעילות השוטפת עלולה לגרום לקשיי שיווק ואף לפגיעה ברווחת העופות בחוות הגידול (לדוגמה: צפיפות).