מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

ארגון מגדלי העופות מכריז מלחמה

29 מרץ, 2016

ארגון מגדלי העופות, בראשותו של מוטי אלקבץ, פרסם חוזר למגדלי המטילות בו הוא מגייס אותם למאבק נגד כוונת משרד האוצר והחקלאות לביטול המכסות בענף ההטלה.
על פי החוזר שהופץ למגדלים, יש כוונה לקיים עצרת מחאה על גדר הגבול בצפון. יש להעריך שהפרובוקציה תהיה חיתוך הגדר. 
מי שמפנה אצבע מאשימה כלפי האוצר נגד פתיחת היבוא, כדאי שישאל תחילה מי היה זה שקידם ועודד את יבוא הביצים למדינת ישראל, תוך מתן עדיפות כלכלית והורדת כל מגבלה מקצועית ותברואתית מיבוא זה ומדוע אז לא נעמד ארגון המגדלים על רגליו האחוריות.
מחאה עושים עם ידיים נקיות! 

8 

LD