מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

ועדת הכספים בדיון על הצעת האוצר ומשרד החקלאות לרפורמה בחקלאות

14 מרץ, 2016

היום נערך דיון בועדת הכספים בתוכנית האוצר ומשרד החקלאות לרפורמה בחקלאות. הדיון היה סוער והתקיים בחדר דיונים מלא מפה לפה בחקלאים ועסקנים. אבשלום (אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, נראה בחלק מהדיון טרוד בפתרון תשבצים יותר מאשר בדיון עצמו. בסיום הדיון הודיע יו"ר ועדת הכספים, חה"כ משה גפני, על הקמת צוות מטעם ועדת הכספים שימליץ לוועדה על מתווה ורפורמה ארוכת טווח בחקלאות, כזו שתאזן בין הצורך להוריד את יוקר המחייה לצרכן ובין הצורך להגן על החקלאים ולהבטיח את עתיד החקלאות בישראל. גפני קצב לצוות 60 יום להגשת המלצות והודיע שבצוות יהיו חברים שני ראשי השדולה החקלאית, חברי הכנסת יצחק וקנין ואיתן ברושי. עוד יהיו חברים בצוות בכיר ברשות המיסים, משנה למנכ"ל משרד החקלאות, סגן ראש אגף התקציבים ונציג החקלאים.