מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

סערת כשרות בעולם החרדי

2 מרץ, 2016

בימים האחרונים מתרחשת סערה גדולה בעולם החרדי, סביב ההזרקות של תרכיבי חיסון בפטמים, הנעשות ע"י חלק מהצוותים בשוק הרגל. בעולם החרדי קיימות כשרויות שונות ולכל חצר הכשרות שלה ולכל כשרות הדרך שלדעתה יש להזריק את העופות. הסערה הגדולה התעוררה בעקבות החשש שההזרקה ברגל, שהיא קרובה לגידים פוסלת את כשרות העוף. הרב משה ברנסדופר, בנו של פוסק הכשרות של העדה החרדית, התבטא היום במכתב חריף בו הוא קובע שההזרקה ברגל פוסלת את כשרות העוף. בבדצ"ים השונים ישנן הלכות שונות: בעדה החרדית דואגים שיזריקו רק בשוֹק העוף. שאר הבד"צים מזריקים באזור החזה ומתנגדים להזרקה בשוק כדי לא ליצור ספק לגבי צומת הגידים.
דרך הפיקוח של הבדצי"ם היא נוכחות משגיחים בזמן הזריקות, אבל בפועל אין ביכולתו של המשגיח לפקח משך שעות על 7-10 עובדים הפזורים ברחבי הלול. ביצוע החיסון באזור החזה, באופן תת-עורי היא הדרך העדיפה, אך כל חצר מעוניינת ליחד את הכשרות שלה מאחרות בתחרות על כיסו של הצרכן החרדי. 
מול פסיקות של רבנים שיצאו להגנת הכשרות שלהן, הרב משה ברנדסדופר מקים מערך שחיטה מתחרה לעדה החרדית על פי פסקי אביו.