מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

קנט: 43 מיליון ש"ח פיצוי למגדלי העופות בשנת 2015

9 פברואר, 2016

במהלך שנת 2015, שילמה קנט (הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות) כ-43 מיליון ש"ח למגדלי העופות.
עיקר הפיצוי הוא בעקבות אירועי מחלת הניוקסל.