מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

משק דליות - מזור, נבחר לאחד מ-100 המשקים החקלאיים המצליחים בישראל

22 דצמבר, 2016

המשק החקלאי של משפחת דליות במושב מזור, מבוסס על אב ובנו אדם ודורון, חקלאים שפעילותם במטעים (הדרים, זיתים) ומשק גידול תרנגולי הודו. משפחת דליות משפחה חקלאית שורשית המגדירה את המושג מלח הארץ בעבודה, בערכים ואהבת הארץ, זכתה היום להכרה כאחד מ-100 המשקים החקלאיים המצליחים בישראל - כבוד רגעי לעבודה קשה ונאמנות בלתי מסוייגת לערכי עבודת האדמה. 
בתמונה: משמאל לימין - אדם דליות, במרכז אבשלום וילן (יו"ר השדולה החקלאית) ודורון דליות

דליות