מה חדש בישראל - 2016

מה חדש בישראל - 2016

תשלום אגרות מועצת הלול לשלוחת הרביה של ת. הודו

18 דצמבר, 2016

בהחלטה הנהלת שלוחת הרבייה של ת. הודו במועצת הלול הוחלט על צמצום ההיטלים שמשלמת השלוחה.
ההיטל יעמוד מעתה על 6 אג' לביצת רבייה מודגרת (בהשוואה ל-11 אג' כד כה), כאשר השלוחה תשלם על כל בדיקה במעבדה (עד היום עלות הבדיקות היתה כלולה באגרות). בנוסף, המימון למחקרים ירד ל"אפס" (לא ברור אילו מחקרים נעשו עד היום כתמיכה לשלוחת הרביה של תרנגולי ההודו?).
בתחשיב של 11 מיליון ביצי רביה בשנה, התשלום של השלוחה למועצת הלול יעמוד על כ- 660,000 ש"ח/שנה שעיקרן עבור מנהלות. כאשר מדובר בשלוחה שאינה מפוקחת או תחת מכסות, קשה להבין את היקף העלות הגבוהה של "מנהלות".