מה חדש ישראל - 2016

מה חדש ישראל - 2016

ביטוח כנגד סלמונלה

6 דצמבר, 2016

המועצה לענף הלול רכשה בקנט עבור הלולנים בשלוחות : הפטם, ההטלה ותרנגולי ההודו לפיטום, ביטוח בסיסי כנגד מחלת הסלמונלה מהזנים אנטריטידיס וטיפימוריום לעונת 2016. ביטוח זה נועד לתת מענה עבור אירועי סלמונלה המסתיימים בהשמדת הלהקה. הפיצוי כולל גם את תשלום הכילוי ופינוי. דמי הביטוח אותם ישלם המגדל מהווים 65% מדמי הביטוח ואילו יתרת דמי הביטוח בשיעור של 35% תשלם הממשלה.
נשאלת השאלה: לצורך מה גובים פרמיה ממגדלי המטילות (כולל השלמה מהממשלה) עבור ביטוח שכרגע אינו צפוי להתממש? אין תוכנית לניטור סלמונלה במשקי ההטלה, אין מטרות ואין יעדים. מדוע גם לבטח שלוחה שעל פי טענת השירותים הווטרינרים מאז 2007 לא נמצאו בה כל ממצאי סלמונלה?